สรุปผลประเมิน กรมการศาสนา เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการศาสนา 58,719.8631,360.0046.6 %ผ่าน1,030.06990.003.9 %ไม่ผ่าน
รวม 58,720 31,360 46.59 % ผ่าน 1,030 990 3.89 % ไม่ผ่าน