สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมศิลปากร 73,761.89124,769.00-69.2 %ไม่ผ่าน1,030.06570.0044.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,455.121,973.2181.1 %ผ่าน492.29126.9474.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,719.02169.0097.0 %ผ่าน118.540.9599.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก10,811.8412,525.00-15.8 %ไม่ผ่าน435.120.9099.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,495.376,260.0134.1 %ผ่าน939.2222.0397.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น14,977.0864,328.00-329.5 %ไม่ผ่าน444.7798.4377.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม13,819.321,255.5790.9 %ผ่าน446.8890.3579.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา18,890.4628,725.62-52.1 %ไม่ผ่าน501.13160.2568.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,758.502,106.0776.0 %ผ่าน295.6457.0080.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,933.583,392.0065.9 %ผ่าน569.2970.3787.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่12,485.3278,680.53-530.2 %ไม่ผ่าน2,128.4389.5595.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,332.54816.0088.9 %ผ่าน1,146.45162.0385.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง11,705.717,017.3540.1 %ผ่าน462.1743.9590.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช12,903.293,930.0069.5 %ผ่าน905.550.9599.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน14,295.662,902.2179.7 %ผ่าน1,636.1117.8098.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า9,176.8112,890.40-40.5 %ไม่ผ่าน1,278.770.9599.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง18,835.2913,909.0126.2 %ผ่าน1,367.90199.5085.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,839.063,539.0064.0 %ผ่าน303.400.9599.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร42,182.14167,140.00-296.2 %ไม่ผ่าน1,524.1385.5094.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี31,557.757,814.3875.2 %ผ่าน978.45428.4456.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,795.124,201.0052.2 %ผ่าน259.350.9599.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช8,855.322,202.5975.1 %ผ่าน718.6250.4793.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,863.283,152.0064.4 %ผ่าน561.4131.0694.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย15,408.242,207.4585.7 %ผ่าน633.7674.8488.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,350.52577.0090.9 %ผ่าน92.71141.01-52.1 %ไม่ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,496.818,004.0030.4 %ผ่าน1,987.75134.5593.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,878.322,625.0075.9 %ผ่าน408.0485.5079.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง12,779.6220,496.00-60.4 %ไม่ผ่าน2,840.76120.7395.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,875.242,715.0072.5 %ผ่าน269.469.0096.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 5,816.272,110.4663.7 %ผ่าน118.5464.7045.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,170.402,403.6366.5 %ผ่าน131.1616.7887.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์18,216.2215,429.0015.3 %ไม่ผ่าน2,615.74243.9090.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี12,877.2217,975.00-39.6 %ไม่ผ่าน265.89193.2927.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,760.164,984.1557.6 %ผ่าน1,243.31470.8862.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย5,277.347,375.62-39.8 %ไม่ผ่าน441.4544.2290.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,244.0426,508.00-73.9 %ไม่ผ่าน28,770.2585.5099.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี7,347.42554.0092.5 %ผ่าน257.8876.8770.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,960.503,578.1667.4 %ผ่าน2,288.4566.0097.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง13,422.5618,399.74-37.1 %ไม่ผ่าน761.89218.5071.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก11,536.844,141.4064.1 %ผ่าน856.22153.8582.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี9,548.711,392.9185.4 %ผ่าน196.80131.0233.4 %ผ่าน
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,363.1524,968.80-140.9 %ไม่ผ่าน536.7080.7585.0 %ผ่าน
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา8,214.3913,960.00-69.9 %ไม่ผ่าน468.2880.2582.9 %ผ่าน
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,166.6212,729.00-77.6 %ไม่ผ่าน5,319.750.90100.0 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,910.302,257.6767.3 %ผ่าน670.094.9699.3 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,523.201,720.0077.1 %ผ่าน5,345.9176.0598.6 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,533.173,067.0144.6 %ผ่าน575.630.9599.8 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช16,579.3053,280.00-221.4 %ไม่ผ่าน631.0327.0095.7 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่6,277.094,450.4629.1 %ผ่าน193.8022.4688.4 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง9,514.815,571.8041.4 %ผ่าน1,217.1829.4197.6 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา8,307.552,403.0071.1 %ผ่าน777.78114.2185.3 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,873.042,776.0064.7 %ผ่าน1,152.5215.4898.7 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,562.631,531.5179.7 %ผ่าน318.09229.3827.9 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,137.122,556.3564.2 %ผ่าน9,511.620.95100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,864.192,202.0023.1 %ผ่าน56,554.8429.4199.9 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,719.721,000.0085.1 %ผ่าน187.980.9599.5 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,723.101,741.2036.1 %ผ่าน18,648.81203.5098.9 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา6,091.803,292.0046.0 %ผ่าน2,949.1379.8097.3 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,073.263,109.00-50.0 %ไม่ผ่าน17,096.7141.1699.8 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม2,745.371,654.0039.8 %ผ่าน19,169.6230.7299.8 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,588.911,760.0032.0 %ผ่าน8,712.460.95100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,732.33828.0087.7 %ผ่าน347.732.1299.4 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช2,056.494,079.19-98.4 %ไม่ผ่าน34,534.0731.5399.9 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,395.49205.4697.6 %ผ่าน1,239.3632.0297.4 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี3,605.894,608.00-27.8 %ไม่ผ่าน23,423.480.95100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,288.138,515.99-98.6 %ไม่ผ่าน3,060.1729.0699.1 %ผ่าน
รวม 729,263 859,441 -17.85 % ไม่ผ่าน 275,366 5,805 97.89 % ผ่าน