สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม503,329.5345,000.0091.1 %ผ่าน10,285.46683.0093.4 %ผ่าน
รวม 503,330 45,000 91.06 % ผ่าน 10,285 683 93.36 % ผ่าน