สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ217,887.00311,561.00-43.0 %ไม่ผ่าน3,627.60940.4374.1 %ผ่าน
รวม 217,887 311,561 -42.99 % ไม่ผ่าน 3,628 940 74.08 % ผ่าน