สรุปผลประเมิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา73,968.8949,000.0033.8 %ผ่าน1,322.1784.9493.6 %ผ่าน
รวม 73,969 49,000 33.76 % ผ่าน 1,322 85 93.58 % ผ่าน