สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน294,213.25ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ5,220.72589.5088.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร14,297.7017,840.00-24.8 %ไม่ผ่าน509.14466.638.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2ไม่ครบ15,506.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ554.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 14,298 17,840 0.00 % รายงานไม่ครบ 5,730 1,056 0.00 % รายงานไม่ครบ