สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม) เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม)293,544.53284,285.003.2 %ไม่ผ่าน4,827.493,243.0432.8 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)115,079.7072,738.0036.8 %ผ่าน2,061.445,457.83-164.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)254,259.53517,836.00-103.7 %ไม่ผ่าน4,043.292,642.4034.6 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)111,963.981.00100.0 %ผ่าน1,553.62332.7278.6 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)74,545.0030,020.0059.7 %ผ่าน1,257.01788.6037.3 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.รวป.สป.)114,579.4324,797.0078.4 %ผ่าน1,964.822,295.83-16.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)75,887.6911,111.0085.4 %ผ่าน1,281.73393.6569.3 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)162,401.8830,428.6181.3 %ผ่าน21,864.581,324.6593.9 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)54,332.6912,104.0077.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)290,448.09252,369.0213.1 %ไม่ผ่าน22,781.602,251.0090.1 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)78,171.9432,984.0057.8 %ผ่าน1,257.01690.5145.1 %ผ่าน
รวม 1,625,215 1,268,674 21.94 % ผ่าน 62,893 19,420 69.12 % ผ่าน