สรุปผลประเมิน กองทัพเรือ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองทัพเรือ 451,684.59287,000.0036.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
01สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (สลก.ทร.)511,482.88358,000.0030.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
02กรมสารบรรณทหารเรือ (สบ.ทร.)131,912.6381,000.0038.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
03กรมข่าวทหารเรือ พื้นที่ จว.ระนอง (ขว.ทร.)61,925.5734,616.0044.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
04กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (สสท.ทร.)116,074.2681,000.0030.2 %ผ่าน3,109.271,735.8544.2 %ผ่าน
05กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (กพร.ทร.)56,779.7333,276.0041.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
06กองเรือยุทธการ (กร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ29,740.5110,692.8064.0 %ผ่าน
07ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1)113,140.6572,280.0036.1 %ผ่าน7,278.542,599.0064.3 %ผ่าน
08ทัพเรือภาคที่ 2 (ทรภ.2)82,282.4740,260.0051.1 %ผ่าน6,470.062,701.8558.2 %ผ่าน
09ทัพเรือภาคที่ 3 (ทรภ.3)69,781.1440,308.0042.2 %ผ่าน8,705.055,688.5034.7 %ผ่าน
10หน่วยบัญชการนาวิกโยธิน (นย.)888,362.63436,533.3150.9 %ผ่าน43,160.0833,198.0023.1 %ผ่าน
11หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)1,000,524.40632,277.2536.8 %ผ่าน37,175.8715,712.4057.7 %ผ่าน
12ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.)8,452,310.005,641,407.0033.3 %ผ่าน108,485.7338,162.5064.8 %ผ่าน
13ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ฐท.กท.)570,500.19377,833.0033.8 %ผ่าน8,245.012,918.6564.6 %ผ่าน
14กรมสารวัตรทหารเรือ (กรม สห.ทร.)150,953.0594,000.0037.7 %ผ่าน5,517.152,816.7548.9 %ผ่าน
15กรมอู่ทหารเรือ (อร.)163,311.94124,126.0824.0 %ผ่าน5,890.272,540.0056.9 %ผ่าน
16กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (อล.ทร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ1,983.92634.9568.0 %ผ่าน
17กรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.)65,644.4236,000.0045.2 %ผ่าน1,939.89810.3058.2 %ผ่าน
18กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.)504,463.38361,054.0028.4 %ผ่าน27,645.4110,192.2563.1 %ผ่าน
19กรมพลาธิการทหารเรือ (พธ.ทร.)94,711.6272,000.0024.0 %ผ่าน1,377.69745.3045.9 %ผ่าน
20กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.)2,358,251.801,806,823.0023.4 %ผ่าน12,402.024,281.1565.5 %ผ่าน
21กรมการขนส่งทหารเรือ (ขส.ทร.)224,605.86120,256.0046.5 %ผ่าน25,457.4618,657.1026.7 %ผ่าน
22กรมอุทกศาสตร์ (อศ.)138,987.7788,716.0036.2 %ผ่าน4,469.203,010.0032.7 %ผ่าน
23กรมสวัสดิการทหารเรือ (สก.ทร.)83,136.6145,000.0045.9 %ผ่าน7,667.053,606.9053.0 %ผ่าน
24กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.)102,011.2857,000.0044.1 %ผ่าน1,041.23516.0050.4 %ผ่าน
25กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)305,625.13224,329.9826.6 %ผ่าน27,510.8510,595.9561.5 %ผ่าน
26โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)344,620.19163,000.0052.7 %ผ่าน12,478.424,822.5061.4 %ผ่าน
27กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด (กปช.จต.)155,412.2058,459.4362.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
28หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)149,611.8496,725.4435.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
29กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ (กบฮ.กร.)46,447.6817,455.4662.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
30กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ (กทบ.กร.)89,342.9747,000.0047.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
31กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.)63,985.0020,365.0068.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
32หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.)76,094.8042,293.0044.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
33ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 (ฐท.สข.ทรภ.2)85,185.6351,773.9939.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
34ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 (ฐท.พง.ทรภ.3)422,786.69298,345.9729.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
35กรมทหารราบที่ 2กองพลนาวิกโยธิน (กรม ร.2 พล.นย.)193,178.3179,200.0059.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
36กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน (กรม ร.3 พล.นย.)421,226.75257,648.3638.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
37กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน316,116.19202,032.0036.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
38กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน83,899.7236,992.0055.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
39อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ (อจปร.อร.)1,252,763.30902,000.0028.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
40อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (อรม.อร.)2,366,500.501,282,408.0045.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
41โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ2,744,101.501,227,616.0055.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
รวม 25,509,738 15,928,410 37.56 % ผ่าน 387,751 176,639 54.45 % ผ่าน