สรุปผลประเมิน กองทัพอากาศ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองทัพอากาศ5,980,011.504,790,229.0019.9 %ไม่ผ่าน65,770.5765,485.000.4 %ไม่ผ่าน
กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ687,989.50766,598.31-11.4 %ไม่ผ่าน24,626.2510,492.0057.4 %ผ่าน
กองบิน 11,354,603.10391,146.0071.1 %ผ่าน9,986.687,422.5025.7 %ผ่าน
กองบิน 2304,276.66436,140.72-43.3 %ไม่ผ่าน6,613.103,735.3043.5 %ผ่าน
กองบิน 21363,672.56227,535.0037.4 %ผ่าน7,521.696,075.3519.2 %ไม่ผ่าน
กองบิน 23419,187.69297,697.0029.0 %ผ่าน10,863.845,755.0047.0 %ผ่าน
กองบิน 3125,213.74119,801.004.3 %ไม่ผ่าน4,708.674,172.3511.4 %ไม่ผ่าน
กองบิน 4493,355.06559,591.25-13.4 %ไม่ผ่าน9,280.379,031.002.7 %ไม่ผ่าน
กองบิน 41287,082.88223,482.1122.2 %ผ่าน8,159.854,215.6048.3 %ผ่าน
กองบิน 46228,336.08144,451.3036.7 %ผ่าน3,524.482,777.5021.2 %ผ่าน
กองบิน 5326,205.41178,652.4145.2 %ผ่าน3,235.70586.5581.9 %ผ่าน
กองบิน 56728,231.94216,352.3870.3 %ผ่าน9,984.776,269.0037.2 %ผ่าน
กองบิน 7604,713.19374,820.0038.0 %ผ่าน8,296.016,513.0021.5 %ผ่าน
โรงเรียนการบิน407,372.22490,626.81-20.4 %ไม่ผ่าน17,285.439,737.5043.7 %ผ่าน
รวม 12,310,252 9,217,123 25.13 % ผ่าน 189,857 142,268 25.07 % ผ่าน