สรุปผลประเมิน กรมอนามัย เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอนามัย 241,314.75190,000.0021.3 %ผ่าน3,807.361,951.2548.8 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง66,650.6248,000.0028.0 %ผ่าน417.50528.98-26.7 %ไม่ผ่าน
รวม 307,965 238,000 22.72 % ผ่าน 4,225 2,480 41.29 % ผ่าน