สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา294,922.50241,000.0018.3 %ไม่ผ่าน4,083.743,115.7923.7 %ผ่าน
รวม 294,923 241,000 18.28 % ไม่ผ่าน 4,084 3,116 23.70 % ผ่าน