สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม121,528.4895,096.0021.8 %ผ่าน1,616.531,021.4436.8 %ผ่าน
รวม 121,528 95,096 21.75 % ผ่าน 1,617 1,021 36.81 % ผ่าน