สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 148,203.70136,969.007.6 %ไม่ผ่าน2,531.061,818.3028.2 %ผ่าน
รวม 148,204 136,969 7.58 % ไม่ผ่าน 2,531 1,818 28.16 % ผ่าน