สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 151,890.5593,000.0038.8 %ผ่าน2,962.48289.2990.2 %ผ่าน
รวม 151,891 93,000 38.77 % ผ่าน 2,962 289 90.23 % ผ่าน