สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 64,189.0743,000.0033.0 %ผ่าน1,066.02169.1084.1 %ผ่าน
รวม 64,189 43,000 33.01 % ผ่าน 1,066 169 84.14 % ผ่าน