สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน89,724.7867,000.0025.3 %ผ่าน1,540.13205.5186.7 %ผ่าน
รวม 89,725 67,000 25.33 % ผ่าน 1,540 206 86.66 % ผ่าน