สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมธนารักษ์122,503.22119,693.102.3 %ไม่ผ่าน2,077.171,114.7646.3 %ผ่าน
กองกษาปณ์75,976.3937,230.0051.0 %ผ่าน7,405.271,059.0385.7 %ผ่าน
กองบริหารเงินตรา11,204.777,658.0031.7 %ผ่าน1,455.40492.4366.2 %ผ่าน
กองประเมินราคาทรัพย์สิน18,213.0244,000.00-141.6 %ไม่ผ่าน2,931.49331.3888.7 %ผ่าน
กองส่งเสริมเเละพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ14,675.7119,613.00-33.6 %ไม่ผ่าน1,696.11414.3975.6 %ผ่าน
รวม 242,573 228,194 5.93 % ไม่ผ่าน 15,565 3,412 78.08 % ผ่าน