สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ221,143.88101,280.0054.2 %ผ่าน2,209.741,431.2935.2 %ผ่าน
รวม 221,144 101,280 54.20 % ผ่าน 2,210 1,431 35.23 % ผ่าน