สรุปผลประเมิน กรมสรรพากร เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสรรพากร 356,935.84441,015.19-23.6 %ไม่ผ่าน5,429.693,198.3141.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,009.09502.9375.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 218,095.5314,988.0017.2 %ไม่ผ่าน1,270.411.0099.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 332,688.5044,241.00-35.3 %ไม่ผ่าน1,613.54656.4259.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 111,551.3618,969.00-64.2 %ไม่ผ่าน793.2455.4993.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1015,775.5734,061.00-115.9 %ไม่ผ่าน944.89376.0060.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1122,106.5320,262.408.3 %ไม่ผ่าน798.92268.9066.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1212,905.2315,297.60-18.5 %ไม่ผ่าน763.53224.0070.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1376,270.5245,481.5040.4 %ผ่าน930.02379.9859.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1413,707.7715,795.90-15.2 %ไม่ผ่าน881.46376.0057.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 10,199.4311,223.60-10.0 %ไม่ผ่าน655.81262.0060.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1610,242.349,969.002.7 %ไม่ผ่าน685.47338.0050.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1710,957.73501.8095.4 %ผ่าน728.99152.0079.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1816,676.9922,000.00-31.9 %ไม่ผ่าน788.35150.0081.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1915,004.9235,247.20-134.9 %ไม่ผ่าน962.45412.0057.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 212,533.8418,979.10-51.4 %ไม่ผ่าน700.96388.3344.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2012,360.3824,114.00-95.1 %ไม่ผ่าน754.12262.0065.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2119,409.8639,970.90-105.9 %ไม่ผ่าน1,251.89456.0063.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน966.54163.9383.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2314,223.2614,429.00-1.4 %ไม่ผ่าน903.75305.0766.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2422,771.3627,391.81-20.3 %ไม่ผ่าน847.30293.2565.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2516,894.0717,863.00-5.7 %ไม่ผ่าน823.83326.6060.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2617,388.237,166.0058.8 %ผ่าน1,205.94380.0068.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2719,382.1923,217.00-19.8 %ไม่ผ่าน1,149.03380.0066.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2820,508.2125,000.00-21.9 %ไม่ผ่าน1,021.99310.5069.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 299,830.2419,398.00-97.3 %ไม่ผ่าน543.08295.3045.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 332,137.5013,789.6057.1 %ผ่าน2,281.62514.9077.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3016,889.9917,863.00-5.8 %ไม่ผ่าน908.30329.6563.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 425,612.2618,623.7027.3 %ผ่าน991.79328.4566.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 516,925.8322,109.80-30.6 %ไม่ผ่าน976.67257.1273.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 619,403.544,739.9975.6 %ผ่าน922.1676.0091.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 717,318.4917,346.00-0.2 %ไม่ผ่าน1,073.01571.3346.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 821,857.3617,400.0420.4 %ผ่าน1,229.69489.5060.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 916,010.1715,500.003.2 %ไม่ผ่าน965.44210.3478.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 11,932.844,647.44-140.4 %ไม่ผ่าน85.1666.5021.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 22,967.454,278.20-44.2 %ไม่ผ่าน85.650.9598.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน2,818.034,209.70-49.4 %ไม่ผ่าน110.49109.600.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง1,703.402,221.00-30.4 %ไม่ผ่าน74.7333.6655.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง2,833.565,242.00-85.0 %ไม่ผ่าน139.9476.0045.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน106.2874.2830.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน2,745.633,594.00-30.9 %ไม่ผ่าน122.1676.0037.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 12,295.302,697.00-17.5 %ไม่ผ่าน89.7257.0036.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 21,878.612,454.80-30.7 %ไม่ผ่าน88.0476.0013.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย2,142.931,909.0010.9 %ไม่ผ่าน112.3345.6059.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่2,596.813,171.00-22.1 %ไม่ผ่าน124.2966.5046.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ2,780.773,158.80-13.6 %ไม่ผ่าน137.15109.2520.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน2,683.913,586.20-33.6 %ไม่ผ่าน111.280.000.0 %รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน2,810.274,488.20-59.7 %ไม่ผ่าน139.5952.9562.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม2,042.441,637.0019.9 %ไม่ผ่าน110.9479.7928.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค2,308.851,500.0035.0 %ผ่าน108.4396.9010.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ3,131.749,366.20-199.1 %ไม่ผ่าน102.010.9599.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา2,639.62962.0063.6 %ผ่าน122.390.9599.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด2,230.585,422.00-143.1 %ไม่ผ่าน92.0139.9056.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 12,140.675,150.00-140.6 %ไม่ผ่าน82.221.0098.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 22,666.477,437.00-178.9 %ไม่ผ่าน78.9863.3619.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 32,439.943,280.00-34.4 %ไม่ผ่าน87.0778.849.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม3,454.054,630.60-34.1 %ไม่ผ่าน115.1776.0034.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 11,962.72870.0055.7 %ผ่าน136.97101.5825.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 22,365.663,785.00-60.0 %ไม่ผ่าน209.5641.2880.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ3,177.801,689.0046.9 %ผ่าน117.3838.0067.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 12,546.532,647.00-3.9 %ไม่ผ่าน59.1145.7322.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน83.340.9598.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน101.2086.5114.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง2,598.887,045.00-171.1 %ไม่ผ่าน82.9795.00-14.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน74.6840.5245.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 21,832.551,953.20-6.6 %ไม่ผ่าน55.9841.5825.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ1,865.131,835.001.6 %ไม่ผ่าน99.950.9599.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี2,835.825,404.00-90.6 %ไม่ผ่าน121.752.8597.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน230.8338.6183.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 12,242.2317,863.00-696.7 %ไม่ผ่าน84.892.8596.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 21,708.841,020.0040.3 %ผ่าน70.3786.12-22.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน97.4928.5070.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง2,035.663,082.20-51.4 %ไม่ผ่าน94.7196.90-2.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว2,492.731,797.0027.9 %ผ่าน103.7194.149.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน132.8738.0071.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา3,011.756,556.00-117.7 %ไม่ผ่าน96.4956.4241.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง2,510.913,581.00-42.6 %ไม่ผ่าน104.5476.0027.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์1,923.592,010.00-4.5 %ไม่ผ่าน78.9274.845.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร2,866.674,253.20-48.4 %ไม่ผ่าน125.2038.0069.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม2,640.233,140.00-18.9 %ไม่ผ่าน134.8195.0029.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก1,892.232,947.00-55.7 %ไม่ผ่าน101.0249.4051.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน128.6239.9069.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 12,701.753,118.00-15.4 %ไม่ผ่าน106.00114.00-7.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 23,561.593,949.20-10.9 %ไม่ผ่าน85.5339.9053.3 %ผ่าน
รวม 1,058,592 1,237,541 -16.90 % ไม่ผ่าน 44,007 16,437 62.65 % ผ่าน