สรุปผลประเมิน กรมศุลกากร เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมศุลกากร548,958.38626,761.00-14.2 %ไม่ผ่าน9,299.029,329.00-0.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 548,958 626,761 -14.17 % ไม่ผ่าน 9,299 9,329 -0.32 % ไม่ผ่าน