สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 69,251.1514,870.0078.5 %ผ่าน1,223.31413.2866.2 %ผ่าน
รวม 69,251 14,870 78.53 % ผ่าน 1,223 413 66.22 % ผ่าน