สรุปผลประเมิน สำนักงบประมาณ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงบประมาณ203,561.1364,000.0068.6 %ผ่าน3,735.451,946.0747.9 %ผ่าน
รวม 203,561 64,000 68.56 % ผ่าน 3,735 1,946 47.90 % ผ่าน