สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสรรพสามิต225,532.02381,000.00-68.9 %ไม่ผ่าน3,526.483,849.83-9.2 %ไม่ผ่าน
รวม 225,532 381,000 -68.93 % ไม่ผ่าน 3,526 3,850 -9.17 % ไม่ผ่าน