สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ369,395.84405,000.00-9.6 %ไม่ผ่าน6,506.002,193.2866.3 %ผ่าน
รวม 369,396 405,000 -9.64 % ไม่ผ่าน 6,506 2,193 66.29 % ผ่าน