สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 186,245.8072,157.0061.3 %ผ่าน1,733.38643.0062.9 %ผ่าน
รวม 186,246 72,157 61.26 % ผ่าน 1,733 643 62.90 % ผ่าน