สรุปผลประเมิน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ70,926.8336,000.0049.2 %ผ่าน982.88399.3959.4 %ผ่าน
รวม 70,927 36,000 49.24 % ผ่าน 983 399 59.37 % ผ่าน