สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน230,309.63111,500.0051.6 %ผ่าน2,796.21996.5164.4 %ผ่าน
รวม 230,310 111,500 51.59 % ผ่าน 2,796 997 64.36 % ผ่าน