สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพลศึกษา222,070.55283,991.00-27.9 %ไม่ผ่าน1,425.54451.1868.4 %ผ่าน
รวม 222,071 283,991 -27.88 % ไม่ผ่าน 1,426 451 68.35 % ผ่าน