สรุปผลประเมิน กรมการข้าว เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการข้าว137,405.19117,340.0014.6 %ไม่ผ่าน2,122.118,577.18-304.2 %ไม่ผ่าน
รวม 137,405 117,340 14.60 % ไม่ผ่าน 2,122 8,577 -304.18 % ไม่ผ่าน