สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ196,119.63182,000.007.2 %ไม่ผ่าน3,402.901,214.9764.3 %ผ่าน
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์3,311.292,645.0020.1 %ผ่าน448.12503.24-12.3 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี1,782.511,698.304.7 %ไม่ผ่าน392.95373.165.0 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง1,860.711,850.000.6 %ไม่ผ่าน5,460.47285.0094.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์1,819.531,167.0035.9 %ผ่าน230.42452.16-96.2 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,097.411,899.8038.7 %ผ่าน503.65171.3366.0 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,889.00279.6094.3 %ผ่าน621.53421.1532.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,068.692,556.0016.7 %ไม่ผ่าน327.97419.60-27.9 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว2,177.491,485.0031.8 %ผ่าน399.76327.3218.1 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง2,315.361,915.0017.3 %ไม่ผ่าน249.19269.59-8.2 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร1,921.221,986.96-3.4 %ไม่ผ่าน221.92349.05-57.3 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี1,925.682,294.00-19.1 %ไม่ผ่าน298.55349.50-17.1 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,377.412,533.0025.0 %ผ่าน479.85431.0310.2 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง2,529.432,380.005.9 %ไม่ผ่าน248.53435.40-75.2 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี1,743.102,506.00-43.8 %ไม่ผ่าน370.99391.73-5.6 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,065.232,699.00-30.7 %ไม่ผ่าน488.54277.1943.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,132.782,787.0032.6 %ผ่าน543.15324.1740.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา2,574.072,028.0021.2 %ผ่าน385.81441.11-14.3 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร4,893.572,785.0043.1 %ผ่าน540.02381.6929.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก3,387.363,751.50-10.7 %ไม่ผ่าน969.5071.0992.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา2,276.791,477.5035.1 %ผ่าน505.43275.1045.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,159.141,967.318.9 %ไม่ผ่าน290.46468.78-61.4 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1,980.571,597.0019.4 %ไม่ผ่าน269.50238.4011.5 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,268.462,483.09-9.5 %ไม่ผ่าน295.35444.01-50.3 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,076.04745.0064.1 %ผ่าน394.26637.47-61.7 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์1,958.542,656.00-35.6 %ไม่ผ่าน427.07323.7424.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง1,905.942,077.00-9.0 %ไม่ผ่าน356.75387.55-8.6 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี2,290.561,488.0035.0 %ผ่าน393.05226.4542.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี1,371.761,620.00-18.1 %ไม่ผ่าน152.50238.40-56.3 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,310.203,551.36-7.3 %ไม่ผ่าน391.15344.0012.1 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล2,430.863,797.32-56.2 %ไม่ผ่าน379.80327.9613.6 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา2,381.422,057.0013.6 %ไม่ผ่าน256.69197.0023.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,458.862,596.0041.8 %ผ่าน250.24214.7014.2 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,380.283,349.000.9 %ไม่ผ่าน393.69438.21-11.3 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี2,547.381,901.0025.4 %ผ่าน260.68205.5221.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี1,927.682,182.00-13.2 %ไม่ผ่าน206.62304.02-47.1 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา2,182.912,574.00-17.9 %ไม่ผ่าน1,495.63438.3870.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,244.082,728.00-21.6 %ไม่ผ่าน470.57107.5677.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,554.402,570.00-65.3 %ไม่ผ่าน260.64395.33-51.7 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์2,204.751,863.1015.5 %ไม่ผ่าน259.11376.57-45.3 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ 34,683.001,663.0095.2 %ผ่าน457.00430.105.9 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส1,992.212,148.00-7.8 %ไม่ผ่าน299.57819.25-173.5 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส2,155.591,232.0042.8 %ผ่าน458.71440.853.9 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,262.483,190.85-41.0 %ไม่ผ่าน282.91387.88-37.1 %ไม่ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,234.732,828.9112.5 %ไม่ผ่าน757.07289.7561.7 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร1,910.842,191.50-14.7 %ไม่ผ่าน450.32431.204.2 %ไม่ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,554.652,432.7156.2 %ผ่าน900.39748.0116.9 %ไม่ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,431.988,020.32-7.9 %ไม่ผ่าน1,255.58407.8367.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก2,644.653,161.00-19.5 %ไม่ผ่าน573.079.9198.3 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน2,822.662,444.5013.4 %ไม่ผ่าน405.29289.6128.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา2,025.73191.0090.6 %ผ่าน401.3129.0392.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก5,642.491,972.5165.0 %ผ่าน466.67403.9513.4 %ไม่ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี1,726.271,764.50-2.2 %ไม่ผ่าน347.50145.7858.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์1,144.361,568.10-37.0 %ไม่ผ่าน350.56244.0430.4 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่2,207.971,046.0052.6 %ผ่าน372.73233.5737.3 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,477.701,008.0071.0 %ผ่าน819.06432.7747.2 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี2,227.571,399.2137.2 %ผ่าน244.49208.5214.7 %ไม่ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง2,175.002,258.00-3.8 %ไม่ผ่าน645.37317.3050.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน1,710.361,952.00-14.1 %ไม่ผ่าน316.34165.0347.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี1,839.31957.0048.0 %ผ่าน223.0030.6386.3 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 19,284.5711,513.0040.3 %ผ่าน1,995.16286.4685.6 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี27,047.4913,106.3151.5 %ผ่าน1,496.54451.9769.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 36,743.6214,151.4061.5 %ผ่าน2,535.28511.0079.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี18,715.9614,418.0023.0 %ผ่าน940.77593.4736.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 14,256.007,749.4745.6 %ผ่าน3,311.06311.3690.6 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์63,753.3217,069.0073.2 %ผ่าน4,187.83683.8083.7 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,704.4911,136.00-27.9 %ไม่ผ่าน2,600.58737.4271.6 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช21,542.9415,100.9629.9 %ผ่าน3,112.62683.8578.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,207.0913,590.0021.0 %ผ่าน2,673.98595.5077.7 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน10,216.228,551.6216.3 %ไม่ผ่าน3,556.51460.2187.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,326.0114,585.9231.6 %ผ่าน1,431.15534.2562.7 %ผ่าน
รวม 643,569 452,927 29.62 % ผ่าน 62,161 26,793 56.90 % ผ่าน