สรุปผลประเมิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร331,872.44148,297.0055.3 %ผ่าน4,679.1912,835.35-174.3 %ไม่ผ่าน
รวม 331,872 148,297 55.32 % ผ่าน 4,679 12,835 -174.31 % ไม่ผ่าน