สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์188,625.69137,979.0026.9 %ผ่าน2,719.811,616.4840.6 %ผ่าน
รวม 188,626 137,979 26.85 % ผ่าน 2,720 1,616 40.57 % ผ่าน