สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมชลประทาน (สามเสน)583,699.81568,134.002.7 %ไม่ผ่าน10,773.064,569.5057.6 %ผ่าน
กรมชลประทานปากเกร็ด109,766.06353,274.00-221.8 %ไม่ผ่าน16,953.6924,545.00-44.8 %ไม่ผ่าน
รวม 693,466 921,408 -32.87 % ไม่ผ่าน 27,727 29,115 -5.01 % ไม่ผ่าน