สรุปผลประเมิน กรมประมง เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมประมง351,758.31369,493.00-5.0 %ไม่ผ่าน4,863.454,674.243.9 %ไม่ผ่าน
รวม 351,758 369,493 -5.04 % ไม่ผ่าน 4,863 4,674 3.89 % ไม่ผ่าน