สรุปผลประเมิน กรมปศุสัตว์ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมปศุสัตว์ 151,359.06147,000.002.9 %ไม่ผ่าน2,618.693,625.92-38.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร3,141.863,148.00-0.2 %ไม่ผ่าน349.30806.55-130.9 %ไม่ผ่าน
รวม 154,501 150,148 2.82 % ไม่ผ่าน 2,968 4,432 -49.34 % ไม่ผ่าน