สรุปผลประเมิน กรมวิชาการเกษตร เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมวิชาการเกษตร625,660.1355,748.0091.1 %ผ่าน11,579.73602.4794.8 %ผ่าน
รวม 625,660 55,748 91.09 % ผ่าน 11,580 602 94.80 % ผ่าน