สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการเกษตร เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมการเกษตร185,310.42187,203.00-1.0 %ไม่ผ่าน2,984.951,335.7255.3 %ผ่าน
รวม 185,310 187,203 -1.02 % ไม่ผ่าน 2,985 1,336 55.25 % ผ่าน