สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการผู้สูงอายุ60,743.3839,875.0034.4 %ผ่าน1,023.32480.1653.1 %ผ่าน
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี116,770.188,720.0092.5 %ผ่าน3,370.84138.6095.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์9,507.475,603.7841.1 %ผ่าน2,339.13239.5689.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง6,183.558,503.00-37.5 %ไม่ผ่าน2,521.81707.2872.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค19,069.2127,385.00-43.6 %ไม่ผ่าน1,234.95690.7544.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น10,785.161,671.9184.5 %ผ่าน2,399.66169.7292.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม4,020.3411,460.00-185.1 %ไม่ผ่าน1,919.66299.0684.4 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี18,298.247,000.0061.7 %ผ่าน1,605.01337.3779.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา7,783.664,918.0036.8 %ผ่าน2,899.94549.5881.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา6,909.607,600.59-10.0 %ไม่ผ่าน1,575.96428.3572.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)41,132.399,215.0077.6 %ผ่าน3,738.69297.1992.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี24,786.5213,288.0346.4 %ผ่าน2,200.14599.8072.7 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต13,635.905,796.3257.5 %ผ่าน1,236.88320.2474.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 54,484.9818,006.8067.0 %ผ่าน2,349.10306.7486.9 %ผ่าน
รวม 394,111 169,043 57.11 % ผ่าน 30,415 5,564 81.71 % ผ่าน