สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน89,621.7969,797.2022.1 %ผ่าน1,549.121,253.1019.1 %ไม่ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร3,304.396,966.00-110.8 %ไม่ผ่าน923.87181.1580.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่879.421,764.00-100.6 %ไม่ผ่าน1,492.03367.6675.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,289.673,698.00-186.7 %ไม่ผ่าน3,003.74425.5085.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,032.493,264.00-216.1 %ไม่ผ่าน1,808.36407.4777.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,042.232,287.99-119.5 %ไม่ผ่าน2,007.95541.0673.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,073.103,817.50-255.7 %ไม่ผ่าน2,255.79455.0979.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี671.721,426.00-112.3 %ไม่ผ่าน1,720.42178.5489.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,050.232,444.00-132.7 %ไม่ผ่าน1,593.45316.0880.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,451.113,721.50-156.5 %ไม่ผ่าน1,847.49547.2070.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,244.692,310.30-85.6 %ไม่ผ่าน1,098.95357.0367.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,398.443,552.04-154.0 %ไม่ผ่าน2,446.58471.9480.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,187.20523.9655.9 %ผ่าน1,687.28474.9271.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,269.672,305.80-81.6 %ไม่ผ่าน2,519.9053,962.02-2,041.4 %ไม่ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,903.99813.3157.3 %ผ่าน3,136.69279.5591.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,041.211,160.00-11.4 %ไม่ผ่าน1,530.13416.9872.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด818.011,444.20-76.6 %ไม่ผ่าน1,160.09122.7089.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,642.282,684.13-63.4 %ไม่ผ่าน2,771.38295.9389.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก1,081.83993.008.2 %ไม่ผ่าน1,046.59183.1782.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,371.641,734.00-26.4 %ไม่ผ่าน1,048.23488.8653.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม969.252,118.51-118.6 %ไม่ผ่าน1,618.09210.4987.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,797.823,298.00-83.4 %ไม่ผ่าน3,106.47446.5085.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,309.633,116.00-137.9 %ไม่ผ่าน2,161.55384.5782.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,473.553,511.00-138.3 %ไม่ผ่าน2,153.1345.1397.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,473.613,168.00-115.0 %ไม่ผ่าน665.26392.8540.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,457.572,446.00-67.8 %ไม่ผ่าน1,474.78286.3780.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน989.668,289.03-737.6 %ไม่ผ่าน2,313.73726.4268.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ956.572,898.00-203.0 %ไม่ผ่าน1,428.27146.4089.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,079.471,162.00-7.6 %ไม่ผ่าน2,202.23384.7582.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,694.53901.6146.8 %ผ่าน1,181.32340.7371.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์810.16980.00-21.0 %ไม่ผ่าน1,727.86442.2774.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี1,290.451,702.40-31.9 %ไม่ผ่าน1,509.89244.1883.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,211.543,830.20-216.1 %ไม่ผ่าน980.13586.8040.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา997.732,467.50-147.3 %ไม่ผ่าน1,287.88514.1560.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,206.022,569.80-113.1 %ไม่ผ่าน1,760.32237.9486.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา928.531,509.00-62.5 %ไม่ผ่าน1,980.55489.5175.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,108.082,396.50-116.3 %ไม่ผ่าน1,283.53445.2265.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร923.112,803.90-203.7 %ไม่ผ่าน1,475.34149.3589.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,078.392,680.00-148.5 %ไม่ผ่าน2,246.84559.0275.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,000.393,592.00-259.1 %ไม่ผ่าน1,713.17283.4183.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,188.552,031.00-70.9 %ไม่ผ่าน2,432.23270.2988.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,070.433,339.00-211.9 %ไม่ผ่าน1,760.09109.8093.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,098.492,765.60-151.8 %ไม่ผ่าน612.47299.4551.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,085.921,897.50-74.7 %ไม่ผ่าน1,588.33188.5488.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร863.535,478.00-534.4 %ไม่ผ่าน1,435.68291.0579.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,497.772,731.00-82.3 %ไม่ผ่าน2,435.49283.4588.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร956.69253.5073.5 %ผ่าน1,411.57346.8175.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,413.293,105.61-119.7 %ไม่ผ่าน1,473.61282.0380.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,620.892,069.00-27.6 %ไม่ผ่าน2,096.65415.6280.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง962.722,584.40-168.4 %ไม่ผ่าน1,258.60313.9375.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง925.803,737.60-303.7 %ไม่ผ่าน1,297.12475.9563.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี861.402,244.50-160.6 %ไม่ผ่าน1,692.97262.4284.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,096.543,104.80-183.1 %ไม่ผ่าน1,715.06547.8768.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง828.132,062.00-149.0 %ไม่ผ่าน2,414.41429.5082.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,478.972,982.40-101.7 %ไม่ผ่าน1,492.29314.6278.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย1,173.341,843.00-57.1 %ไม่ผ่าน2,316.78311.1786.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,200.162,296.00-91.3 %ไม่ผ่าน2,040.93180.0091.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,318.002,321.00-76.1 %ไม่ผ่าน2,122.78330.0784.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,760.483,220.50-82.9 %ไม่ผ่าน1,905.00194.1489.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,969.372,832.30-43.8 %ไม่ผ่าน1,112.02294.1073.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,634.703,235.00-97.9 %ไม่ผ่าน831.13252.1769.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม780.952,038.80-161.1 %ไม่ผ่าน466.04287.0738.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร11,012.934,395.0060.1 %ผ่าน799.13261.1767.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว775.1910.5898.6 %ผ่าน1,834.06406.2977.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,070.781,533.00-43.2 %ไม่ผ่าน1,307.19237.5081.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี999.463,660.89-266.3 %ไม่ผ่าน641.28386.1039.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย858.682,182.00-154.1 %ไม่ผ่าน1,758.82263.2585.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,179.9414.9098.7 %ผ่าน1,608.98560.7365.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,770.352,327.80-31.5 %ไม่ผ่าน2,472.28436.0982.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,900.981,691.0011.0 %ไม่ผ่าน1,965.30366.8581.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,110.143,255.84-193.3 %ไม่ผ่าน1,206.26435.5563.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู818.092,628.00-221.2 %ไม่ผ่าน1,353.78378.6372.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,211.722,074.20-71.2 %ไม่ผ่าน818.30396.6551.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ908.131,548.60-70.5 %ไม่ผ่าน1,231.36425.6165.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,800.384,328.99-140.4 %ไม่ผ่าน2,349.99462.0080.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์905.322,274.50-151.2 %ไม่ผ่าน1,986.60572.1471.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี839.132,806.00-234.4 %ไม่ผ่าน1,861.479.5699.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี2,032.131,057.6048.0 %ผ่าน2,721.91360.7386.7 %ผ่าน
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ2,273.675,726.78-151.9 %ไม่ผ่าน2,062.61336.4083.7 %ผ่าน
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,324.976,331.14-172.3 %ไม่ผ่าน2,728.82555.2479.7 %ผ่าน
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง5,275.1015,358.00-191.1 %ไม่ผ่าน1,425.381,083.8024.0 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี1,824.841,333.0027.0 %ผ่าน1,861.16277.1085.1 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,623.245,614.08-114.0 %ไม่ผ่าน2,459.33350.8885.7 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,610.533,991.99-10.6 %ไม่ผ่าน2,484.41216.6791.3 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,793.473,896.00-117.2 %ไม่ผ่าน1,224.95340.2872.2 %ผ่าน
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,616.3810,750.00-132.9 %ไม่ผ่าน733.06276.3962.3 %ผ่าน
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร2,826.737,814.44-176.4 %ไม่ผ่าน1,212.83462.1361.9 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,492.714,791.99-6.7 %ไม่ผ่าน1,512.78401.3073.5 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่2,897.9310,324.73-256.3 %ไม่ผ่าน3,177.68410.5887.1 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,699.8614,760.00-159.0 %ไม่ผ่าน1,940.04605.6068.8 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด9,454.2910,774.00-14.0 %ไม่ผ่าน822.60594.0227.8 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา2,661.401,003.0062.3 %ผ่าน3,107.74290.4190.7 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช7,066.0211,594.02-64.1 %ไม่ผ่าน2,286.03522.2777.2 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย3,927.278,084.61-105.9 %ไม่ผ่าน1,277.12639.1050.0 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,148.085,583.00-77.3 %ไม่ผ่าน1,521.17348.2577.1 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง7,433.4212,249.12-64.8 %ไม่ผ่าน2,437.07312.5087.2 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,739.579,843.00-46.0 %ไม่ผ่าน984.220.9599.9 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์7,186.399,279.10-29.1 %ไม่ผ่าน3,319.27832.5774.9 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา10,337.7215,001.23-45.1 %ไม่ผ่าน2,110.52565.1173.2 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี5,802.937,837.76-35.1 %ไม่ผ่าน1,078.13608.7243.5 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,024.5624,540.00-104.1 %ไม่ผ่าน1,120.58303.4972.9 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี10,199.498,875.4013.0 %ไม่ผ่าน1,722.10284.0083.5 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี10,223.1012,093.51-18.3 %ไม่ผ่าน2,564.64719.1172.0 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต10,894.9126,198.04-140.5 %ไม่ผ่าน1,436.39925.8835.5 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด11,230.6014,239.00-26.8 %ไม่ผ่าน952.10374.1560.7 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท11,865.9637,591.00-216.8 %ไม่ผ่าน978.92297.0869.7 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช7,686.2913,679.70-78.0 %ไม่ผ่าน1,301.87403.2869.0 %ผ่าน
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี3,085.0910,116.36-227.9 %ไม่ผ่าน298.14458.45-53.8 %ไม่ผ่าน
รวม 375,337 595,382 -58.63 % ไม่ผ่าน 184,888 95,477 48.36 % ผ่าน