สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ69,189.1053,000.0023.4 %ผ่าน1,124.44497.3855.8 %ผ่าน
รวม 69,189 53,000 23.40 % ผ่าน 1,124 497 55.77 % ผ่าน