สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมสหกรณ์107,320.00126,000.00-17.4 %ไม่ผ่าน1,874.94876.9553.2 %ผ่าน
รวม 107,320 126,000 -17.41 % ไม่ผ่าน 1,875 877 53.23 % ผ่าน