สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า75,430.8629,598.2860.8 %ผ่าน1,070.51462.4256.8 %ผ่าน
รวม 75,431 29,598 60.76 % ผ่าน 1,071 462 56.80 % ผ่าน