สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ106,189.1276,991.0027.5 %ผ่าน1,785.061,003.5943.8 %ผ่าน
รวม 106,189 76,991 27.50 % ผ่าน 1,785 1,004 43.78 % ผ่าน