สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางราง เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการขนส่งทางราง66,372.4630,040.0054.7 %ผ่าน908.73324.1864.3 %ผ่าน
รวม 66,372 30,040 54.74 % ผ่าน 909 324 64.33 % ผ่าน