สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ68,162.1913,094.0080.8 %ผ่าน1,203.08436.2263.7 %ผ่าน
รวม 68,162 13,094 80.79 % ผ่าน 1,203 436 63.74 % ผ่าน