สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา9,669.795,773.0040.3 %ผ่าน3,123.121,489.7252.3 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา317,888.66117,597.9963.0 %ผ่าน1,147.561,146.540.1 %ไม่ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา47,689.611,036.4497.8 %ผ่าน534.90752.66-40.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา33,225.9550,940.00-53.3 %ไม่ผ่าน5,358.6414,649.70-173.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานคลังเขต 311,638.0711,793.00-1.3 %ไม่ผ่าน5,686.98173.6996.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา14,857.2810,619.7928.5 %ผ่าน1,328.73283.1278.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 975,763.8642,056.1144.5 %ผ่าน6,463.842,561.2760.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1113,714.53249,252.00-119.2 %ไม่ผ่าน7,741.894,803.0538.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 265,551.0761,372.516.4 %ไม่ผ่าน4,866.666,376.63-31.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง4,601.531,405.0069.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ5,026.842,540.0049.5 %ผ่าน269.9469.2374.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง4,907.623,461.0029.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง5,117.183,517.0031.3 %ผ่าน459.0046.1889.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี5,916.454,545.0023.2 %ผ่าน666.90492.8826.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช5,293.123,634.0031.3 %ผ่าน385.865,714.96-1,381.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ5,116.151,018.0080.1 %ผ่าน308.16268.5012.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง5,193.142,644.0049.1 %ผ่าน632.9486.9286.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย7,141.245,482.0023.2 %ผ่าน417.89342.0718.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด6,441.896,193.003.9 %ไม่ผ่าน713.52394.5244.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย5,790.883,250.0043.9 %ผ่าน397.26152.5661.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง5,842.432,721.0053.4 %ผ่าน419.94389.707.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่5,998.495,302.0011.6 %ไม่ผ่าน635.94460.8527.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม4,092.071,358.0066.8 %ผ่าน380.5872.6280.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย6,130.616,823.00-11.3 %ไม่ผ่าน528.06407.1022.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย6,637.596,933.00-4.5 %ไม่ผ่าน599.04438.8126.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง7,165.487,447.00-3.9 %ไม่ผ่าน762.66200.5673.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ4,982.871,911.0061.6 %ผ่าน356.5241.1788.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย6,422.166,973.00-8.6 %ไม่ผ่าน587.22512.5712.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 117,499.1025,198.78-44.0 %ไม่ผ่าน960.16272.6571.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน541.59204.2562.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว6,086.302,725.0055.2 %ผ่าน337.92224.8633.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว6,308.614,636.0026.5 %ผ่าน603.36196.0167.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน6,089.234,989.0018.1 %ไม่ผ่าน502.74115.2977.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง5,278.491,794.0066.0 %ผ่าน588.06238.3959.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก4,803.714,643.003.3 %ไม่ผ่าน384.48379.421.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง5,752.713,622.0037.0 %ผ่าน313.80234.8625.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 339,128.0251,890.26-32.6 %ไม่ผ่าน9,342.305,013.2046.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา53,569.7019,223.7064.1 %ผ่าน9,137.102,450.2173.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่9,379.227,585.8019.1 %ไม่ผ่าน3,097.801,799.3041.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย11,706.379,139.5021.9 %ผ่าน1,545.901,814.02-17.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย10,816.689,177.0015.2 %ไม่ผ่าน2,125.321,810.7314.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง10,682.276,257.0041.4 %ผ่าน1,247.181,643.50-31.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา18,545.8213,296.0028.3 %ผ่าน3,927.541,367.0565.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว10,474.7613,939.21-33.1 %ไม่ผ่าน2,101.901,936.107.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา15,389.6622,486.00-46.1 %ไม่ผ่าน3,568.261,484.5558.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา29,741.0331,015.00-4.3 %ไม่ผ่าน6,358.425,263.4917.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 415,811.3912,847.3618.7 %ไม่ผ่าน5,582.32930.5183.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา15,124.566,386.0057.8 %ผ่าน3,927.541,891.4151.8 %ผ่าน
สำนักชลประทานที่ 8523,000.31467,408.6310.6 %ไม่ผ่าน78,466.2040,811.4048.0 %ผ่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3ไม่ครบ9,658.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา10,730.366,288.0041.4 %ผ่าน3,189.022,030.5236.3 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา92,209.8434,427.0062.7 %ผ่าน15,817.689,690.5838.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 331,627.1430,122.004.8 %ไม่ผ่าน6,023.347,383.61-22.6 %ไม่ผ่าน
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์892,441.133,864,185.50-333.0 %ไม่ผ่าน29,452.5631,777.97-7.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 338,255.4753,208.02-39.1 %ไม่ผ่าน5,796.788,774.89-51.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา15,255.4036,148.99-137.0 %ไม่ผ่าน4,305.0217.1099.6 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา48,592.3899,619.15-105.0 %ไม่ผ่าน9,230.883,914.8657.6 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)43,213.9352,898.71-22.4 %ไม่ผ่าน6,492.402,109.7067.5 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 521,160.4714,939.4029.4 %ผ่าน5,402.687,254.34-34.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา238,761.19179,791.3124.7 %ผ่าน10,428.484,819.7353.8 %ผ่าน
ท่าอากาศยานนครราชสีมา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)104,802.05200,099.41-90.9 %ไม่ผ่าน14,452.8239,052.60-170.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)81,906.4779,503.002.9 %ไม่ผ่าน8,865.004,367.9550.7 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา22,964.1919,478.7215.2 %ไม่ผ่าน5,328.70636.4488.1 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)80,481.3480,312.960.2 %ไม่ผ่าน11,536.205,522.8752.1 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 566,087.1584,184.04-27.4 %ไม่ผ่าน11,943.1215,544.45-30.2 %ไม่ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา45,749.4068,710.00-50.2 %ไม่ผ่าน10,043.223,847.5061.7 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา18,000.962,940.0083.7 %ผ่าน607.50117.7880.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)8,089.262,566.0068.3 %ผ่าน280.68130.6053.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)10,358.265,556.0046.4 %ผ่าน183.36105.3042.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา15,749.776,274.0060.2 %ผ่าน4,230.90318.5792.5 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา13,814.226,849.5050.4 %ผ่าน3,608.181,953.7745.9 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา47,504.2774,335.00-56.5 %ไม่ผ่าน7,121.149,804.11-37.7 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา24,026.279,804.0059.2 %ผ่าน4,765.862,181.9554.2 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา68,661.43127,949.60-86.3 %ไม่ผ่าน11,965.401,015.7691.5 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา38,721.3955,374.99-43.0 %ไม่ผ่าน8,974.3631,420.30-250.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา23,516.6117,188.0026.9 %ผ่าน4,167.062,538.8739.1 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา19,664.7326,232.00-33.4 %ไม่ผ่าน4,516.363,379.4725.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา27,657.7521,616.0021.8 %ผ่าน5,783.821,255.1678.3 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาไม่ครบ26,719.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา61,962.2748,852.0021.2 %ผ่าน4,053.74901.9777.7 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา572,463.88112,626.0080.3 %ผ่าน5,209.343,987.0323.5 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา232,766.1376,104.1067.3 %ผ่าน5,268.873,627.8831.1 %ผ่าน
ทสญ.นครราชสีมา349,962.06329,396.315.9 %ไม่ผ่าน12,421.456,625.3046.7 %ผ่าน
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 346,925.63808,736.50-133.1 %ไม่ผ่าน12,004.627,283.8739.3 %ผ่าน
เรือนจำกลางคลองไผ่ ไม่ครบ658,945.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ4,740.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เรือนจำกลางนครราชสีมา 346,257.25537,765.00-55.3 %ไม่ผ่าน7,912.403,257.5558.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา8,554.3110,486.00-22.6 %ไม่ผ่าน789.811,051.20-33.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา47,295.0439,732.0016.0 %ไม่ผ่าน5,593.044,135.4526.1 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา2,632,411.8084,455.5496.8 %ผ่าน117,340.482,486.7697.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา17,907.7611,665.0034.9 %ผ่าน4,200.963,171.2424.5 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา52,803.9573,918.71-40.0 %ไม่ผ่าน8,189.064,398.0846.3 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา19,307.5413,528.3629.9 %ผ่าน4,526.342,023.5655.3 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา84,000.2633,529.0060.1 %ผ่าน8,422.927,102.6115.7 %ไม่ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา469,265.5638,393.5091.8 %ผ่าน9,114.421,600.2482.4 %ผ่าน
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร17,892.4014,707.3417.8 %ไม่ผ่าน2,615.42855.1367.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา21,772.0554,458.54-150.1 %ไม่ผ่าน2,397.543,464.34-44.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3110,725.0572,441.8134.6 %ผ่าน5,979.192,125.1564.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1103,439.55104,739.00-1.3 %ไม่ผ่าน2,922.061,768.3039.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 290,222.7774,574.2417.3 %ไม่ผ่าน2,128.083,150.08-48.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 493,342.66155,340.19-66.4 %ไม่ผ่าน4,998.991,970.0060.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5144,228.1394,672.0034.4 %ผ่าน5,039.822,862.2943.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6118,076.3579,026.2133.1 %ผ่าน4,241.071,190.7671.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7ไม่ครบ66,083.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,774.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา88,608.2088,132.270.5 %ไม่ผ่าน3,075.782,552.2917.0 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา58,950.9865,614.00-11.3 %ไม่ผ่าน4,425.992,774.7137.3 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง192,027.2398,280.1548.8 %ผ่าน3,065.626,448.21-110.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาไม่ครบ290,651.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคปากช่องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคพิมายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา365,558.53451,183.56-23.4 %ไม่ผ่าน9,219.666,127.2833.5 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11,577.108,306.5028.3 %ผ่าน7,462.3859.7699.2 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา166,244.89337,984.00-103.3 %ไม่ผ่าน21,167.2127,390.52-29.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา103,091.70318,352.00-208.8 %ไม่ผ่าน17,813.1617,266.223.1 %ไม่ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา163,579.20188,149.00-15.0 %ไม่ผ่าน4,660.506,034.69-29.5 %ไม่ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน4,865.801,384.0071.6 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา348,425.59221,489.6636.4 %ผ่าน22,684.8612,802.5543.6 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 18,363.8317,672.003.8 %ไม่ผ่าน4,226.942,884.4231.8 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน45,451.0426,083.0042.6 %ผ่าน7,274.421,937.2973.4 %ผ่าน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)13,164.836,520.0050.5 %ผ่าน5,627.22137.5797.6 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา17,842.7514,125.9820.8 %ผ่าน4,306.961,741.8359.6 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 3320,237.84194,242.4439.3 %ผ่าน106,394.3833,237.1968.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา89,710.70278,128.00-210.0 %ไม่ผ่าน31,914.3616,240.4049.1 %ผ่าน
รวม 11,707,424 11,789,868 -0.70 % ไม่ผ่าน 887,501 521,433 41.25 % ผ่าน