สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15,879.3621,716.20-36.8 %ไม่ผ่าน8,331.78815.7090.2 %ผ่าน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น10,720.676,442.8039.9 %ผ่าน2,205.51812.9863.1 %ผ่าน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 131,495.2176,781.15-143.8 %ไม่ผ่าน5,320.623,525.9333.7 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น87,369.7142,677.5351.2 %ผ่าน675.84877.78-29.9 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 1,134,622.60273,010.4175.9 %ผ่าน19,293.48855.0095.6 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น47,231.57116,581.77-146.8 %ไม่ผ่าน5,729.801,982.1965.4 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น16,558.6713,128.0020.7 %ผ่าน1,433.72182.0287.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น113,255.60145,771.00-28.7 %ไม่ผ่าน8,220.686,223.5324.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน5,823.713,149.0045.9 %ผ่าน406.38175.9856.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง5,504.543,121.0043.3 %ผ่าน364.7443.5388.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท5,106.321,349.0073.6 %ผ่าน367.2657.0084.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ8,684.177,738.0010.9 %ไม่ผ่าน679.98278.2059.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง8,646.385,773.0033.2 %ผ่าน539.76304.0943.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่9,494.539,048.004.7 %ไม่ผ่าน562.56394.6329.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด5,965.782,797.0053.1 %ผ่าน290.64230.8620.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน7,834.682,133.0072.8 %ผ่าน247.0846.0281.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล9,183.907,332.0020.2 %ผ่าน671.28519.2722.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน5,620.982,735.0051.3 %ผ่าน480.7874.6284.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง6,982.043,522.0049.6 %ผ่าน468.72171.5663.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี6,024.913,885.0035.5 %ผ่าน498.36192.8361.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 111,222.667,410.0034.0 %ผ่าน756.48529.8930.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 210,203.789,258.009.3 %ไม่ผ่าน548.88433.8721.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย6,711.213,272.0051.2 %ผ่าน423.9659.1086.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู6,646.892,340.0064.8 %ผ่าน521.2246.4091.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ7,049.142,493.0064.6 %ผ่าน459.42369.7019.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง7,183.192,334.0067.5 %ผ่าน550.8657.0089.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์6,982.043,164.0054.7 %ผ่าน404.34367.009.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น19,634.1539,214.98-99.7 %ไม่ผ่าน3,763.474,376.23-16.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ8,833.074,185.0052.6 %ผ่าน1,200.16743.1538.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง9,053.506,189.0931.6 %ผ่าน1,466.64667.5354.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่8,748.025,048.0042.3 %ผ่าน1,406.521,026.4227.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล11,948.416,069.0049.2 %ผ่าน1,671.00757.4454.7 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น19,070.7018,112.005.0 %ไม่ผ่าน3,095.081,609.5648.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น27,352.7734,315.00-25.5 %ไม่ผ่าน4,991.285,769.14-15.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 517,514.0312,730.0027.3 %ผ่าน3,458.702,020.5341.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น18,159.2819,494.00-7.4 %ไม่ผ่าน4,121.6422,869.49-454.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 6161,244.97382,834.00-137.4 %ไม่ผ่าน26,116.2621,781.1016.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 514,791.049,303.7037.1 %ผ่าน2,785.441,097.4360.6 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น12,272.567,247.0040.9 %ผ่าน2,765.741,666.7539.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 426,712.5335,730.40-33.8 %ไม่ผ่าน8,720.186,955.8120.2 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น71,060.763,500.0095.1 %ผ่าน11,667.907,882.4432.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5253,496.80121,596.0152.0 %ผ่าน10,014.362,870.8471.3 %ผ่าน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น155,399.42114,353.4126.4 %ผ่าน5,420.341,494.1272.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น12,168.0933,270.94-173.4 %ไม่ผ่าน3,145.62856.9072.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 28,869.7132,506.88-12.6 %ไม่ผ่าน10,257.922,505.2075.6 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น45,994.9630,581.3033.5 %ผ่าน7,775.703,944.3449.3 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)29,452.3135,154.75-19.4 %ไม่ผ่าน4,542.18902.5180.1 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 420,177.309,901.0050.9 %ผ่าน5,419.306,944.36-28.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น42,972.98165,507.70-285.1 %ไม่ผ่าน5,620.024,961.4711.7 %ไม่ผ่าน
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)88,748.6391,491.00-3.1 %ไม่ผ่าน11,787.6624,858.40-110.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)79,431.1064,918.2518.3 %ไม่ผ่าน8,317.33988.0088.1 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น31,288.7820,114.7535.7 %ผ่าน4,422.42115.9097.4 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 (ขอนแก่น)22,429.1936,018.01-60.6 %ไม่ผ่าน5,357.983,242.9139.5 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)109,511.92494,513.38-351.6 %ไม่ผ่าน15,403.085.70100.0 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4133,807.0983,913.5437.3 %ผ่าน12,174.206,072.6750.1 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น50,799.0343,544.6014.3 %ไม่ผ่าน9,768.1212,275.90-25.7 %ไม่ผ่าน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.137,849.1391,097.2233.9 %ผ่าน1,964.58838.4757.3 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,026.395,217.0025.8 %ผ่าน399.90223.4644.1 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น15,151.6512,637.0016.6 %ไม่ผ่าน3,244.78326.4989.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น12,774.506,388.0050.0 %ผ่าน2,824.002,376.6215.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น23,636.0428,475.85-20.5 %ไม่ผ่าน4,123.021,149.4172.1 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น150,530.16296,648.44-97.1 %ไม่ผ่าน7,476.3017,885.13-139.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น77,270.5464,001.0017.2 %ไม่ผ่าน12,206.822,679.9578.0 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น515,788.97141,799.0272.5 %ผ่าน9,063.36761.8591.6 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น80,885.0094,144.88-16.4 %ไม่ผ่าน6,218.8214,862.05-139.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น15,826.8318,296.19-15.6 %ไม่ผ่าน2,925.42961.4067.1 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น19,403.7522,102.00-13.9 %ไม่ผ่าน3,703.862,600.9629.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น39,304.5260,418.79-53.7 %ไม่ผ่าน4,422.421,957.0755.7 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น63,606.1324,021.1662.2 %ผ่าน4,589.341,951.2657.5 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น27,178.1623,843.7712.3 %ไม่ผ่าน49,289.94635.5598.7 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น93,398.8897,472.99-4.4 %ไม่ผ่าน4,484.523,234.8927.9 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น130,145.1392,606.5928.8 %ผ่าน3,396.721,319.7361.1 %ผ่าน
ทสบ.ขอนแก่น ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รจก.ขอนแก่น ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 457,805.9191,644.00-58.5 %ไม่ผ่าน11,371.407,409.9234.8 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น9,293.978,537.008.1 %ไม่ผ่าน2,326.62545.6276.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น87,168.3627,709.0068.2 %ผ่าน4,661.941,517.4367.5 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น124,944.3888,857.3928.9 %ผ่าน8,617.741,487.6782.7 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น14,814.9516,085.00-8.6 %ไม่ผ่าน3,115.041,308.5458.0 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 42,173.1148,958.50-16.1 %ไม่ผ่าน5,618.402,149.5661.7 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น21,493.6212,010.0044.1 %ผ่าน4,182.90999.1976.1 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น26,964.9834,594.00-28.3 %ไม่ผ่าน6,394.564,392.7431.3 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น1,205,384.9028,190.7397.7 %ผ่าน54,464.341,301.2297.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น33,724.0746,281.05-37.2 %ไม่ผ่าน4,301.584,371.76-1.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 196,540.5997,590.71-1.1 %ไม่ผ่าน3,004.442,304.6023.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 295,274.1990,168.825.4 %ไม่ผ่าน2,371.622,574.27-8.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 393,785.7481,389.5413.2 %ไม่ผ่าน4,362.301,536.1564.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 490,395.7788,225.232.4 %ไม่ผ่าน5,089.022,890.3243.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5108,509.86219,481.73-102.3 %ไม่ผ่าน5,120.054,896.734.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น84,616.7173,076.5313.6 %ไม่ผ่าน7,392.844,369.1240.9 %ผ่าน
ศรีสังวาลย์ขอนแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น39,844.42134,680.00-238.0 %ไม่ผ่าน2,389.202,310.403.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่198,332.73129,600.0034.7 %ผ่าน3,514.442,298.2434.6 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพล196,329.53126,282.6635.7 %ผ่าน3,560.102,528.8129.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น238,728.11607,520.00-154.5 %ไม่ผ่าน6,780.165,085.8325.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น129,897.31200,584.91-54.4 %ไม่ผ่าน43,499.707,931.9781.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น136,045.34346,822.06-154.9 %ไม่ผ่าน19,818.7210,115.5649.0 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น262,246.66251,760.004.0 %ไม่ผ่าน16,686.232,499.5785.0 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 713,185.506,063.0054.0 %ผ่าน4,193.041,041.6475.2 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น1,222,364.00486,928.3860.2 %ผ่าน12,874.617,150.1444.5 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 18,460.1518,490.00-0.2 %ไม่ผ่าน3,584.102,712.6024.3 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)75,910.3368,738.009.4 %ไม่ผ่าน4,703.78577.6087.7 %ผ่าน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น)9,099.196,991.0023.2 %ผ่าน5,418.4499.2798.2 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น13,353.199,664.0027.6 %ผ่าน2,925.421,612.4244.9 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 9,285,411 7,266,413 21.74 % ผ่าน 639,787 314,672 50.82 % ผ่าน