สรุปผลประเมินจังหวัดสิงห์บุรี รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี9,306.844,898.0047.4 %ผ่าน1,053.62335.4468.2 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี16,093.3025,479.00-58.3 %ไม่ผ่าน1,672.50644.1361.5 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี14,735.918,741.0040.7 %ผ่าน1,672.50172.9089.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี33,597.3938,871.07-15.7 %ไม่ผ่าน2,430.102,858.10-17.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน5,433.973,997.0026.4 %ผ่าน239.46319.39-33.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง5,814.013,625.0037.7 %ผ่าน209.94200.454.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน5,731.174,382.0023.5 %ผ่าน297.42201.4032.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี5,500.543,171.0042.4 %ผ่าน236.22185.2521.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี7,203.315,849.0018.8 %ไม่ผ่าน332.16164.5450.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี6,327.947,196.00-13.7 %ไม่ผ่าน301.68189.1937.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี14,481.5814,686.00-1.4 %ไม่ผ่าน1,822.202,921.18-60.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี10,135.527,254.0028.4 %ผ่าน1,013.821,374.59-35.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี22,094.5114,203.0035.7 %ผ่าน2,169.842,778.85-28.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี13,695.1711,436.0016.5 %ไม่ผ่าน1,572.701,573.87-0.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี9,999.986,700.0033.0 %ผ่าน1,193.46582.3051.2 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี15,222.6319,668.84-29.2 %ไม่ผ่าน1,971.903,712.59-88.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี16,635.6424,184.87-45.4 %ไม่ผ่าน2,325.123,125.51-34.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี21,527.6323,926.63-11.1 %ไม่ผ่าน2,929.982,067.6329.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี355,203.5033,050.4090.7 %ผ่าน4,067.58656.4783.9 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี15,352.4412,675.0017.4 %ไม่ผ่าน1,971.902,143.20-8.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี12,903.372,005.0084.5 %ผ่าน1,692.46294.2682.6 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี9,998.023,803.0062.0 %ผ่าน1,183.48772.3534.7 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี16,624.9322,045.00-32.6 %ไม่ผ่าน2,151.541,050.8751.2 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี26,883.6039,431.30-46.7 %ไม่ผ่าน3,377.346,991.63-107.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี35,976.9230,397.0015.5 %ไม่ผ่าน4,606.623,748.4118.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี14,576.716,941.0052.4 %ผ่าน1,542.191,174.2123.9 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี73,233.4849,469.8032.4 %ผ่าน3,206.64522.0383.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี19,083.1211,050.0042.1 %ผ่าน1,552.741,477.384.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี24,129.0224,484.02-1.5 %ไม่ผ่าน2,271.303,172.33-39.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี15,709.6312,962.0017.5 %ไม่ผ่าน2,031.782,489.01-22.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี26,266.4512,393.0052.8 %ผ่าน1,991.86858.2856.9 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี18,173.0217,043.006.2 %ไม่ผ่าน1,253.22274.5578.1 %ผ่าน
สพ.สิงห์บุรี13,016.9211,788.009.4 %ไม่ผ่าน1,582.68572.7063.8 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 334,091.03246,054.0626.4 %ผ่าน3,300.124,794.50-45.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี8,499.816,062.0028.7 %ผ่าน953.94249.7073.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี18,882.1812,193.0035.4 %ผ่าน1,592.661,125.4729.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี46,332.4433,234.0128.3 %ผ่าน5,730.821,191.1579.2 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี10,765.618,026.0025.4 %ผ่าน971.26609.8137.2 %ผ่าน
สปส.จ.สิงห์บุรี22,899.2729,839.26-30.3 %ไม่ผ่าน2,001.841,795.7310.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี18,521.4424,378.72-31.6 %ไม่ผ่าน2,211.42655.8770.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี50,009.5427,972.0044.1 %ผ่าน7,420.983,315.9555.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี82,251.4859,961.6527.1 %ผ่าน2,239.801,956.0812.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง87,806.7555,437.8136.9 %ผ่าน4,830.773,267.0032.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี18,313.7619,275.00-5.2 %ไม่ผ่าน1,439.671,784.10-23.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี174,858.7891,128.0047.9 %ผ่าน2,236.466,024.17-169.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี184,542.0994,612.2948.7 %ผ่าน1,852.807,623.29-311.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี220,362.09287,735.00-30.6 %ไม่ผ่าน5,685.932,428.0157.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2181,078.5596,288.0046.8 %ผ่าน2,128.032,236.96-5.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี215,152.86167,437.0222.2 %ผ่าน3,970.866,220.07-56.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี69,115.4493,753.00-35.6 %ไม่ผ่าน6,252.485,495.0812.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 13,219.4312,984.001.8 %ไม่ผ่าน1,612.621,401.9213.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี9,852.055,053.0048.7 %ผ่าน1,073.701,042.023.0 %ไม่ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี241,420.6461,614.9874.5 %ผ่าน15,333.4818,569.95-21.1 %ไม่ผ่าน
รวม 2,918,644 1,950,845 33.16 % ผ่าน 130,768 121,392 7.17 % ไม่ผ่าน