สรุปผลประเมิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่ครบ22,842.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ408.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยช่างศิลป35,050.3015,165.0056.7 %ผ่าน252.3257.0077.4 %ผ่าน
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชไม่ครบ4,577.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ77.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีไม่ครบ40,804.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลป (ศาลายา)ไม่ครบ39,376.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ90.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ไม่ครบ22,373.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ26.77ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีไม่ครบ21,165.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ45.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ไม่ครบ14,496.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ236.04ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาไม่ครบ18,691.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ78.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชไม่ครบ18,574.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ68.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงไม่ครบ10.73ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ138.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด30,313.505,215.1082.8 %ผ่าน360.1657.0084.2 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีไม่ครบ15,174.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ383.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไม่ครบ16,967.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ132.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี38,628.2721,060.0045.5 %ผ่าน237.64139.5041.3 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองไม่ครบ18,892.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 103,992 41,440 0.00 % รายงานไม่ครบ 850 254 0.00 % รายงานไม่ครบ