สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยนเรศวร เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร3,470,275.303,256,400.006.2 %ไม่ผ่าน11,233.207,489.8833.3 %ผ่าน
รวม 3,470,275 3,256,400 6.16 % ไม่ผ่าน 11,233 7,490 33.32 % ผ่าน